Widowmakers BBQ - Krydderiblandinger til grill-elskere!

Fri fragt over 500 SEK inden for Sverige

Købs- og leveringsbetingelser

Generelle betingelser

Widowmakers AB organisationsnr. 559279-8598 (“Widowmakers”) driver hjemmesiden www.widowmakers.se og relaterede sider (“Hjemmesiden”). Kontaktoplysninger og andre oplysninger om Widowmakers vises på Hjemmesiden. Via hjemmesiden kan du købe varer direkte fra Widowmakers.

1. Generelt

1.1 Disse generelle vilkår og betingelser (“Vilkår”) gælder, når du som forbruger (“Kunde”) afgiver en ordre via hjemmesiden.

1.2 For at kunne afgive en ordre på hjemmesiden skal kunden være fyldt 18 år. I henhold til svensk lov accepterer sælgeren ikke kreditkøb fra personer under 18 år. Sælgeren forbeholder sig ret til at afvise eller ændre en kundes ordre i individuelle tilfælde (f.eks. hvis kunden har angivet forkerte personlige data og/eller har betalingsanmærkninger).

1.3 Sælger forbeholder sig ret til endeligt salg og eventuelle billed- og trykfejl på hjemmesiden, såsom fejl i produktbeskrivelser, forkerte priser og prisjusteringer (såsom prisændringer fra leverandører, valutaændringer) eller forkerte oplysninger om, hvorvidt en vare er på lager. Sælger er til enhver tid berettiget til at rette sådanne fejl og ændre eller opdatere oplysningerne. Alle billedoplysninger på hjemmesiden skal kun betragtes som illustrationer. Sådanne illustrationer kan ikke garanteres at gengive antallet af varer, som kunden modtager, eller varernes nøjagtige udseende, funktioner eller oprindelse. Widowmakers er ikke ansvarlig for oplysninger på hjemmesiden, der kommer fra partnere eller en tredjepart.

1.4 Hjemmesiden ejes af Widowmakers. Indholdet på webstedet ejes af Widowmakers eller dets partnere eller dets licensgivere. Oplysningerne er beskyttet af blandt andet intellektuel ejendomsret og markedslove. Det betyder, at varemærker, firmanavne, produktnavne, billeder og grafik, design, layout og information om varer, tjenester og andet indhold ikke må kopieres eller bruges uden skriftlig tilladelse fra Widowmakers.

2. Kontrakt og ordre

2.1 For at kunne foretage et køb via hjemmesiden skal kunden acceptere vilkårene og betingelserne. Ved at acceptere vilkårene og betingelserne forpligter kunden sig til at overholde vilkårene og betingelserne i deres helhed og accepterer, at han har læst oplysningerne om personlige data og givet samtykke til brug af personlige data og cookies i overensstemmelse med Widowmakers privatlivspolitik.

3. kundedata osv.

3.1 Widowmakers anbefaler, at kunden opretter en brugerkonto, før han handler på hjemmesiden. Når Kunden registrerer sin brugerkonto og/eller afgiver en ordre, vil Kunden blive bedt om at angive visse personoplysninger. Kunden bekræfter, at de oplysninger, der er udfyldt af kunden, er korrekte og fuldstændige, og er ansvarlig for forkert udfyldte oplysninger. Oplysninger om Widowmakers behandling af personoplysninger kan findes i Widowmakers privatlivspolitik.

3.2 Kunden forpligter sig til at sikre, at ingen andre end Kunden kan bruge Kundens login-oplysninger. Kunden må ikke afsløre brugernavn og adgangskode til nogen uautoriseret person og skal sikre, at dokumentet, der indeholder brugernavn og adgangskode, opbevares på en sådan måde, at ingen uautoriseret person kan få adgang til oplysningerne. Kunden skal straks underrette Widowmakers, hvis der er mistanke om, at en uautoriseret person har fået adgang til Kundens adgangskode. Kunden er ansvarlig for alle køb foretaget med hans/hendes loginoplysninger, hvis en sådan meddelelse ikke er foretaget.

3.3 Hvis Widowmakers har mistanke om, at kunden misbruger sin brugerkonto eller sine loginoplysninger eller på anden måde overtræder vilkårene og betingelserne, har Widowmakers ret til at suspendere kunden. Widowmakers har også ret til at tildele nye loginoplysninger til kunden.

4. Priser, gebyrer og betaling

4.1 Ved bestilling via hjemmesiden gælder de priser, der er angivet på hjemmesiden. Priserne er angivet i svenske kroner og inklusive moms. Priserne inkluderer ikke betalings- og forsendelsesgebyrer, som er angivet separat.

4.2 Kunden kan betale på den måde, der er angivet på hjemmesiden. Sælger er berettiget til at modtage betaling fra Kunden allerede i forbindelse med ordren, medmindre Kunden har valgt fakturabetaling eller en anden lignende betalingsmetode. I tilfælde af fakturabetaling eller delvis betaling kan der foretages en kreditkontrol. I dette tilfælde vil du blive informeret om dette. Widowmakers forbeholder sig ret til ikke altid at tilbyde alle betalingsmetoder og til at ændre betalingsmetoder, hvis den, der er valgt af kunden, af en eller anden grund ikke fungerer på købstidspunktet, eller hvis kunden ikke er godkendt til den valgte betalingsmetode.

5 Kampagner og tilbud

Sælgeren kan fra tid til anden tilbyde kampagner på webstedet, som kan have mere gunstige vilkår end dem, der er angivet i disse vilkår. Disse mere fordelagtige vilkår gælder for kampagnens varighed og for de specifikke varer, der er angivet af sælgeren i forbindelse med kampagnen. Sælgeren forbeholder sig ret til at trække sådanne kampagner tilbage til enhver tid. I tilfælde af opsigelse eller annullering af en kampagne gælder disse vilkår og betingelser uden ændringer. Tilbud på specifikke varer på hjemmesiden er gyldige i en begrænset periode, og så længe lager haves.

6 Levering og transport

6.1 Varer på lager leveres normalt inden for det antal arbejdsdage, der er angivet på hjemmesiden.

6.2 Den forventede leveringstid for varerne fremgår af ordrebekræftelsen, ved kassen og/eller på den relevante vareside på hjemmesiden. Hvis leveringen er forsinket, vil Sælger underrette dig og fortsætte med at overvåge ordren. Hvis en levering tager mere end 30 arbejdsdage, og dette ikke skyldes dig som kunde, har du ret til at annullere købet, medmindre andet er specifikt aftalt.

6.3 Hvis pakker skal afhentes, skal kunden gøre det inden for det tidspunkt, der er angivet i meddelelsen. Pakker skal normalt afhentes personligt med gyldig legitimation og et pakke-ID. Kunden modtager altid en meddelelse om, hvor og hvornår pakkerne skal afhentes. Varsling kan ske via e-mail, almindelig post og, hvis kunden har oplyst et mobiltelefonnummer, også via telefonopkald eller SMS.

6.4 Widowmakers forbeholder sig ret til at opkræve dig for pakker, der ikke afhentes eller ikke modtages, for alle omkostninger, der er afholdt i forbindelse med en sådan returnering, for øjeblikket SEK 150. Dette gebyr vil blive opkrævet separat via faktura.

7 Ret til annullering

7.1 Ved køb af varer på Hjemmesiden gælder altid 14 dages fortrydelsesret i henhold til gældende forbrugerbeskyttelseslovgivning. Det betyder, at Kunden har ret til at fortryde sit køb ved at give meddelelse herom senest 14 dage efter, at Kunden eller Kundens repræsentant har modtaget de bestilte varer (fortrydelsesfristen).

7.2 Fortrydelsesretten gælder ikke for følgende typer af varer: (a) varer med brudt forsegling; og (b) digitalt indhold leveret på anden måde end på et fysisk medium.

7.3 Hvis et produkt er blevet forseglet, må Kunden ikke bryde forseglingen, hvis han ønsker at udøve sin fortrydelsesret. Fortrydelsesretten ophører derfor, når Kunden bryder forseglingen.

7.4 Hvis kunden ønsker at annullere et køb foretaget via hjemmesiden, skal kunden sende en klar og kortfattet besked til Widowmakers, inden annulleringsperioden udløber. Kunden skal angive sit navn, adresse og andre relevante oplysninger, såsom ordrenummer, fakturanummer og navn på produktet i meddelelsen.

7.5 Ved udnyttelse af fortrydelsesretten betaler kunden returfragten, medmindre andet er angivet. Kundens ansvar ophører, når Widowmakers har modtaget varen retur. Kunden skal gemme en kvittering for returneringen. Varerne skal returneres inden for 14 dage fra datoen for meddelelsen om udøvelse af fortrydelsesretten til Widowmakers. Varerne skal sendes godt emballeret og i god stand.

7.6 Når kunden fortryder sit køb, returneres det beløb, som kunden har betalt for varerne, til kunden, inklusive leveringsomkostninger.

7.7 Sælger refunderer beløbet hurtigst muligt, dog senest 14 dage fra datoen for modtagelsen af Kundens meddelelse om fortrydelse. Sælger kan dog tilbageholde tilbagebetalingen, indtil Sælger har modtaget varen retur, eller Kunden har fremlagt dokumentation for, at varen er returneret, f.eks. i form af en leveringskvittering. Tilbagebetalingen sker til kunden via den af kunden valgte betalingsmulighed, medmindre andet er aftalt, eller der er hindringer for en sådan tilbagebetaling.

8 links

Widowmakers kan linke fra webstedet til andre websteder, der er uden for Widowmakers kontrol, og websteder uden for Widowmakers kontrol kan linke til webstedet. Selvom Widowmakers forsøger at sikre, at Widowmakers kun linker til websteder, der deler Widowmakers’ personlige data og sikkerhedsbestemmelser i henhold til fortrolighedspolitikken, er Widowmakers ikke ansvarlig for beskyttelsen eller fortroligheden af oplysninger eller personlige data, som kunden giver på andre websteder. Kunden bør udvise forsigtighed og læse persondatareglerne på det pågældende websted.

9 Force Majeure

Sælger er ikke ansvarlig for forsinkelser, der skyldes forhold, som sælger ikke er herre over, såsom almindelig arbejdskonflikt, krig, brand, lynnedslag, terrorangreb, ændringer i offentlige forskrifter, tekniske problemer, fejl i el/telefon/dataforbindelser eller anden kommunikation samt fejl eller forsinkelse i ydelser fra underleverandører, der skyldes de her nævnte forhold. Disse omstændigheder skal udgøre grundlag for fritagelse for erstatning og andre sanktioner. Hvis en sådan situation opstår, skal sælgeren informere kunden ved begyndelsen og slutningen af perioden for den pågældende situation. Hvis forholdet har varet længere end to måneder, er både kunden og sælgeren berettiget til at hæve købet med øjeblikkelig virkning.

10 Ændringer af betingelserne

Sælger forbeholder sig ret til at foretage ændringer i disse vilkår og betingelser til enhver tid. Alle ændringer i disse vilkår og betingelser vil blive offentliggjort på hjemmesiden. Ændringer gælder fra det tidspunkt, hvor Kunden har accepteret Betingelserne (i forbindelse med et nyt køb eller ved besøg på Hjemmesiden), eller 30 dage efter, at Sælger har informeret Kunden om ændringerne. Sælger anbefaler dog, at Kunden jævnligt opdaterer Hjemmesiden for at være opmærksom på eventuelle ændringer i Betingelserne.

11 Ugyldighed

Hvis en bestemmelse i disse betingelser findes ugyldig eller ikke kan håndhæves af en kompetent domstol, myndighed eller voldgiftsret, skal denne bestemmelse og alle andre bestemmelser være gyldige og håndhæves i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lov. De bestemmelser, der erklæres ugyldige eller ikke kan håndhæves, vil blive erstattet af relevant juridisk vejledning og rådgivning.

12 Gældende lov og tvister

12.1 Hvis en tvist ikke kan løses efter aftale med sælgerens kundeservice, kan du som kunde henvende dig til ARN (Allmänna reklamationsnämnden), som du kan finde flere oplysninger om på www.arn.se. Du kan også indgive en klage direkte online via Europa-Kommissionens platform for mægling i tvister, som du kan finde via følgende link https://ec.europa.eu/consumers/odr. Hvis du indgiver en klage via denne platform, videresendes din sag automatisk til det relevante nationale tvistbilæggelsesorgan. Dette tvistbilæggelsesorgan vil derefter kontakte sælgeren og forsøge at løse tvisten uden at involvere en domstol.

12.2 Tvister vedrørende fortolkningen eller anvendelsen af disse vilkår og betingelser skal fortolkes i overensstemmelse med svensk lovgivning og afgøres af Forbrugerklagenævnet eller i sidste instans af en almindelig domstol.

Disse betingelser blev indført den 1. januar 2022

Följ oss
TOPP
SHOPPING BAG 0