Widowmakers BBQ - Kryddblandningar för grillälskare!

Fraktfritt över 500kr inom Sverige

Integritetspolicy

1. Om Widowmakers och Webbplatsen

Widowmakers AB organisations nr. 559279-8598 (”Widowmakers”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Widowmakers värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är Widowmakers målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Den här integritetspolicyn förklarar vilken slags information Widowmakers samlar in samt varför och hur Widowmakers behandlar dina personuppgifter. Integritetspolicyn beskriver hur vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter och den förklarar dina rättigheter i förhållande till Widowmakers angående behandlingen av dina personuppgifter.

När du använder våra tjänster samlar Widowmakers in dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med den här integritetspolicyn. Därför är det viktigt att du läser och förstår integritetspolicyn innan du använder Bolagets tjänster såsom de definieras nedan. Vi kan inte administrera ditt köp om vi inte behandlar dina personuppgifter.

När vi nämner Webbplatsen menar vi widowmakers.se och därtill hörande sidor (”Webbplatsen”).

Vissa sidor på Webbplatsen kan innehålla länkar till webbplatser från tredje part och sådana webbplatser kan länka till Webbplatsen. Denna integritetspolicy gäller enbart Webbplatsen. Widowmakers är inte ansvarigt för tredje parters verksamhet eller deras informationsrutiner. Användare som skickar information till eller genom dessa tredjepartswebbplatser bör därför ta del av deras respektive integritetspolicyer för deras webbplatser innan några personuppgifter skickas till dem.

2. Behandling av personuppgifter

Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter. Som nämnts ovan är Widowmakers personuppgiftsansvarig för behandlingen och följer alla tillämpliga lagar och regler som finns för att skydda privatpersoners integritet, inklusive EU:s direktiv om integritet och elektronisk kommunikation 2002/58/EG samt EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 och eventuella ändringar av, tillägg till eller regleringar som ersätter, implementerar eller kompletterar sådana lagar, förordningar, föreskrifter och regler.

På Webbplatsen kan du handla varor och tjänster direkt från Widowmakers. När du köper något på Webbplatsen ingår du ett avtal med Widowmakers. För att vi ska kunna administrera dina köp och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund är det nödvändigt för oss att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss.

De personuppgifter som Widowmakers samlar in och behandlar kan, beroende av sammanhanget, omfatta:

 • personnummer;
 • namn och kontaktinformation, inklusive adress, mobilnummer och e-postadress;
 • leverans- och faktureringsinformation samt annan information som du lämnar i samband med köp eller leverans av produkt eller tjänst;
 • användarnamn och lösenord till våra tjänster;
 • köp-, betal- och orderhistorik;
 • annan information som är relevant för kundundersökningar, annonser eller erbjudanden;
 • annan användargenererad information som du aktivt väljer att dela med dig av via vår webbplats eller via annan kontakt med oss; och/eller
 • IP-adress.

Insamling av dina personuppgifter kan ske från följande källor:

 • webbplatsen, t.ex. när du beställer en vara eller tjänst, väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev, deltar i någon av våra tävlingar eller när du kontaktar oss via e-post;
 • genom cookies.

Widowmakers behandlar kunders personuppgifter inom ramen för de ändamål och med stöd av de lagliga grunderna som anges nedan.

 • Fullgörande av köpeavtal: Vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra ditt köp av varor och tjänster, för att leverera dessa, för att genomföra betalning och för att ge dig åtkomst till Webbplatsen och de tjänster som Widowmakers tillhandahåller där.
 • Uppfylla rättslig skyldighet: Vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra rättsliga förpliktelser på grund av lagkrav, dom eller myndighetsbeslut, såsom krav i bokföringslagen och i produktansvarslagen. Detta innebär t.ex. att vi sparar fakturaunderlag enligt gällande bokföringsregler och köphistorikför att du ska kunna reklamera ett köp.
 • Berättigat intresse:
  • Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla, genomföra, utveckla och förbättra Widowmakers tjänster för våra kunder. För detta ändamål analyserar vi de personuppgifter som vi samlar in från våra kunder (t.ex. ålder och köphistorik) och sorterar in kunder i olika segment för att kunna utföra analyser på en aggregerad nivå samt för statistikändamål. Vi genomför inte någon analys av dina personuppgifter på individnivå.
  • Vi behandlar din köphistorik och din e-postadress för att skicka relevanta erbjudanden avseende likartade produkter till dig. Du kan alltid invända mot denna behandling, se mer om detta under avsnittet Dina rättigheter nedan.

Widowmakers vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas och lagras säkert. Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lag eller för att uppnå de syften som anges ovan. Dina personuppgifter behandlas av oss under nedan tidsperioder, därefter raderas personuppgifterna.

 • Kunder: Om du köpt en vara på vår Webbplats sparas dina personuppgifter (namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-post samt betal- och leveransinformation) som lämnas i samband med beställning av varor och tjänster i två år eller så länge som krävs för att Widowmakers ska kunna fullgöra avtalet med dig. Detta inkluderar behandling för att uppfylla leverans- eller serviceåtaganden. Detta gäller inte om vi behöver spara dina personuppgifter längre med anledning av någon av punkterna nedan.
 • Prenumeranter av nyhetsbrev: Om du anmält dig som prenumerant på Widowmakers nyhetsbrev så sparas dina personuppgifter till dess att du avregistrerar dig från att erhålla nyhetsbrev.
 • Tävlingsdeltagare: Om du har samtyckt till att Widowmakers behandlar dina personuppgifter i samband med tävlingsdeltagande sparar vi dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att administrera tävlingen. När vi inte längre behöver personuppgifterna för att administrera tävlingen kommer de att raderas.
 • Kommunikation: Om du har kontakt med Widowmakers, t ex via e-post med kundtjänst, lagras dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullfölja kontakten.
 • Rättslig skyldighet: Widowmakers sparar dina personuppgifter (kontaktuppgifter, kundklubbsinformation, köphistorik, betalningsuppgifter och dina kontakter med kundtjänst) så länge vi är skyldiga enligt tillämplig lag eller myndighetsbeslut.
 • Direktmarknadsföring: Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring i upp till två år efter avslutad kundrelation, förutsatt att du inte innan dess avsäger dig sådan direktmarknadsföring.

När Widowmakers inte längre har skäl att behandla dina personuppgifter eller om du återkallar ditt samtycke kommer dina personuppgifter att raderas.

Information om våra kunder är en viktig del av Widowmakers verksamhet och vi säljer inte informationen till någon annan. Vi överför endast informationen vidare i enlighet med vad som beskrivs nedan. Widowmakers iakttar alltid största försiktighet vid överföring av dina personuppgifter.

 • Företagstransaktioner:Om hela eller delar av verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.
 • Cookies och andra liknande tekniker: Om du tillåter cookies och andra liknande tekniker när du besöker vår Webbplats och genomför köp kan de uppgifter vi samlar in om hur du använder Webbplatsen komma att samlas in med hjälp av cookies och andra liknande tekniker. Om du är kund kan denna information användas till kundsegmentering och för marknadsföring.

3. Dina rättigheter

Du har rätt att kostnadsfritt begära ut information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa används. För att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi komma att kräva att du identifierar dig i anslutning till vår assistans.

Widowmakers vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Därför kan du när som helst ändra dina personuppgifter på Mina sidor.

Du kan när som helst begära att vi tar bort personuppgifter som rör dig eller att vi tar bort ditt användarkonto på Webbplatsen. Widowmakers kommer då att ta bort de aktuella personuppgifterna om de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlas. Detta kommer Widowmakers även att göra när du återkallar ditt samtycke till behandlingen. Därutöver har du rätt att begära att Widowmakers för över dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig i elektroniskt format.

4. Säkerhet

Vi är angelägna om att dina personuppgifter behandlas säkert. För att förhindra otillåten användning eller exponering av dina personuppgifter använder vi oss av lämpliga och rimliga fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i förhållande till mängd och känslighet av personuppgifter, för att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå.

Widowmakers använder sig även bl.a. av Secure Socket Layer (SSL) som är ett protokoll för säker överföring av data via Internet (eller andra nätverk). Du som kund behöver kontrollera att SSL inte är avstängt i inställningarna för din webbläsare. I syfte att förhindra obehörig åtkomst vid behandling av ditt betal- eller kreditkortsnummer används även envägskryptering.

5. Cookies och andra liknanade tekniker

För att kunna leverera våra tjänster med högsta möjliga kvalitet använder sig Widowmakers av s.k. cookies och liknande tekniska lagringsmedel på Webbplatsen.

I samband med att du besöker Webbplatsen för första gången får du en fråga om du samtycker till vår användning av cookies. Detta samtycke lämnas i enlighet med lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation. Du kan när som helst ta bort cookie från din webbläsare och justera dina inställningar för användningen av cookies.

6. Ändringar i integritetspolicyn

Widowmakers förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga. Alla ändringar publiceras på Webbplatsen. Du bör därför läsa igenom den här policyn med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du är nöjd med ändringarna. Vid ändringar av materiell betydelse kommer vi dock via e-post, om du har meddelat oss din e-postadress, att uppmärksamma dig på att ändringar har skett.

Om ändringarna rör sådan personuppgiftsbehandling som vi utför med stöd av ditt samtycke kommer vi att ge dig möjlighet att återigen lämna ditt samtycke.

Följ oss
TOPP
SHOPPING BAG 0